Documentatie Medische Beroepen

De Documentatie Medische Beroepen (DMB) is een database waarin de biografische data, studiegegevens, examens, promoties, vestigingen en biografische literatuur van ruim 150.000 Nederlandse vertegenwoordigers van de medische beroepen (van medicinae doctores tot vroedvrouwen) zijn opgenomen. Het gedeelte 1940-1945 is beschikbaar gesteld om te gebruiken in de Artsendatabank WOII van het project over de geneeskunde tijdens de Bezettingsjaren van het tijdschrift Medisch Contact. De periode 1450-1940 en 1945-1975 zal later beschikbaar komen.