Onder de naam 'Medisch Leesmuseum' werd in 2003 het depôt in gebruik genomen aan het Foksdiep nummer 8 op Urk. Het depôt omvat de particuliere vakbibliotheek van prof.dr. Mart van Lieburg, in totaal zo'n 2.000 meter medische en (medisch-)historische boeken en vaktijdschriften. Antiquarische boeken (van vóór 1800) zijn elders ondergebracht.

Door de oprichting van de Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed is 'Het Medisch Leesmuseum' in een nieuwe fase beland. Een deel van de collectie zal nu worden samengevoegd met de collectie die is ondergebracht in het depôt van de Stichting aan het Foksdiep 4.

Medio 2014 zullen beide depôts de samenstelling van hun collecties specificeren.

Onderzoekers en 'Vrienden' van de Stichting kunnen op afspraak gebruikmaken van de collectie (info@medischegeschiedenis.nl).