Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed

Foksdiep 4, 8321 MK, Urk
scme@medischegeschiedenis.nl

De Stichting Medisch Erfgoed

Veel collecties en verzamelingen op medisch en farmaceutisch gebied, privé en publiek, gaan verloren omdat er geen interesse voor is. Particulieren zetten hun boeken noodgedwongen bij het oudpapier. Kleine musea sluiten hun deuren. Het Instituut voor de Tropen moest recent zijn bibliotheek wegdoen. Om dit erfgoed te behouden en beschikbaar te stellen voor medisch-historisch onderzoek is de Stichting Centrum Medische Documentatie en Medisch Erfgoed opgericht.

De collectie

De basis van de collectie komt uit de privé-collectie van Mart van Lieburg, ondergebracht in het Medisch Leesmuseum. De collectie zal door schenkingen worden uitgebreid. De overdracht van de medische collectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen is een eerste stap. Ook hebben enkele particulieren hun boekenverzameling toegezegd. Unieke exemplaren en antiquarische werken die bijzondere conservering vereisen, archieven van grote waarde, en museale objecten worden overgedragen aan officiële erfgoedinstellingen.

Een medisch-historisch kenniscentrum

De Stichting Medisch Erfgoed heeft een eigen depôt, waar behalve voor de documentatie en bibliotheekruimte beschikbaar is voor kleinschalige bijeenkomsten, cursussen en sociale activiteiten op medisch-historisch en medisch-cultureel gebied. Belangstellenden en onderzoekers vinden in ons depot een atelier voor raadpleging en bewerking van de collecties.

Steun ons!

De Stichting is geheel afhankelijk van subsidies, giften en legaten.
De Stichting werkt strikt op low-budget basis met hulp van enthousiaste ‘Vrienden’.
‘Vrienden’ werken als vrijwilliger mee aan het toegankelijk maken van de collectie, en organiseren de ‘vriendenbijeenkomsten’.

U kunt ons steunen door:

KIJK WAT DEZE ACTIE TOT NU TOE HEEFT OPGELEVERD!