Domus Cursus

De 'Domus Cursus' is een vorm van postacademisch onderwijs in de medische geschiedenis.
Deze serie cursusbijeenkomsten begon in september 2009 als voortzetting van de 'Studiedagen' die het Historisch Genootschap Heelkunde in de jaren 2004-2007 had georganiseerd.

Cursuscommissie: Frits Schuitemaker, Arno Verhoeven en Rolf Cohen

Cursusleiding: Frits Schuitemaker

Agenda: zie programma 2013 [PDF] en programma bijeenkomst 4/10 en 9/11 2013. [PDF]

Programma's afgesloten cursusbijeenkomsten:

Besloten deel voor de ingeschreven cursisten: log in!