Organisaties

DOK
Domusoverleg KNMG
GGD Nederland

KHZ
Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars

KNMG
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KNMP
KNMvD
KRING
Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux
NMT
Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde
NVMG
Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis
PvFS
Pieter van Foreest Stichting
VHG
Veterinair Historisch Genootschap
VvAA
SHM
Stichting Historia Medicinae