Domus Overleg KNMG

Domus overleg 25/10/2013

Het 'Domus Overleg' is een overlegplatform van de werkgroepen, secties, genootschappen en andere gremia binnen de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties van de Artsenfederatie KNMG die zich bezighouden met de beoefening van de geschiedenis van hun specialisme of werkterrein.
Voorzitter: prof.dr. M.J. van Lieburg, secretaris: drs. Th.M.G. van Berkestijn, penningmeester: dr. B. Haeseker.

Domusdagen

Impressie van de Domusdag 2013 'De Medische Studie'  PDF