KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De federatie KNMG heeft sinds haar oprichting (1849) de kennis en studie van de geschiedenis van de geneeskunde in Nederland bevorderd en ondersteund. De functionaris die deze taak behartigt is werkzaam als 'bibliothecaris' van de KNMG.
De huidige bibliothecaris is prof. dr. Mart van Lieburg

Geschiedschrijving

De historische activiteiten binnen de KNMG en haar federatiepartners zijn ondergebracht in het Domus Overleg KNMG. De bibliothecaris van de KNMG is qualitate qua voorzitter van het Domus Overleg.

Archief

Het oude archief van de KNMG is overgedragen aan het Nationaal Archief. De handelingen, verslagen en rapporten zijn te vinden in het Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
(1850-1856) [Google], het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
(1857-1941) [Google en/of http://_www.ntvg.nl/zoeken], het Mededelingen-blad van het Medisch Contact (1945) en Medisch contact (1946-heden) [http://medischcontact.artsennet.nl/kennis/dossiers/geschiedenis.htm].

Literatuur

Bibliotheek

De KNMG bezit de grootste collectie medische boeken, tijdschriften en handschriften van Nederlandse medici of verschenen in Nederland. Deze 'Bibliotheca Medica Neerlandica' is in bruikleen bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. [http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv83] De publicaties uit de jaren 1840-1940 zijn opgenomen in het Metamorfoze-project, en zullen via internet beschikbaar komen.

Canon

De KNMG is de initiatiefnemer tot het uitbrengen van de Canon van de Geneeskunde in Nederland. Auteurs zijn Frank Huisman en Mart van Lieburg.
Zie http://medischcontact.artsennet.nl/kennis-1/dossiers/geschiedenis/canon-gene eskunde.htm