Erfgoed op locatie

Behalve het medisch erfgoed dat in de bekende erfgoedcentra is ondergebracht, bevatten de collecties van tal van (kleinere) musea nog veel interessants op dit gebied. Ook is in vele plaatsen in Nederland nog een en ander op de oorspronkelijke locaties bewaard gebleven. Eerdere overzichten daarvan bieden de nog slechts antiquarisch beschikbare publicaties van G.T. Haneveld, Oude medische gebouwen van Nederland (1976) en de ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de KNMP door A.I. Bierman en C. v.d. Harten geredigeerde Farmaceutische reisgids Nederland (1992). MGNportaal.nl wil samen met u trachten beide genoemde overzichten te actualiseren en aan te vullen.

Wij stellen ons voor de volgende gegevens van de betreffende objecten, gebouwen etc. op MGNportaal te plaatsen:

Stuurt u aub de genoemde gegevens naar: redactie@mgnportaal.nl

Enkele voorbeelden: