Verenigingen

AVIG
Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde
BVF
Benelux Vereniging voor Flebologie
DPS
Dutch Pain Society
KNCV
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
KNO
Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied
KVHN
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
LAD
Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband
LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging
MDL
Nederlandse Vereniging van Maag-, Darm- en Leverartsen
NACGG
Nederlandse Associatie voor Community Genetics and Public Health Genomics
NAV
Nederlandse Anatomen Vereniging
NAV
Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
NAV
Nederlands Artsenverbond
NBTE
Nederlandse Vereniging voor Biomaterialen en Tissue Engineering
NF
Neuro Federatie
NFN
Nederlandse Federatie voor Nefrologie
NGV
Nederlandse Genetische Vereniging
NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap
NIV
Nederlandse Internisten Vereniging
NOG
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
NOV
Nederlandse Orthopedische Vereniging
NVA
Nederlandse Vereniging voor Audiologie
NVA
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
NVAA
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen
NVAB
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
NVAD
Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten in de Eerste Hulp
NVALT
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
NVAMA
Nederlandse Vereniging van Algemeen Militair Artsen
NVBMB
Nederlandse Vereniging voor Biochemie en Moleculaire Biologie
NVD
Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
NVDMG
Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek Geneeskunde
NVDO
Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek
NVDV
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
NVE
Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
NVF
Nederlandse Vereniging voor Farmacologie
NVF
Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
NVF
Nederlandse Vereniging voor Fysiologie
NVFK
Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie
NVG
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
NVGE
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
NVGT
Nederlandse Vereniging voor Gentherapie
NVH
Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
NVHG
Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica
NVIC
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
NVK
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
NVKC
Nederlandse Vereniging voor Kindercardiologie
NVKC
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
NVKFB
Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie
NVKH
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
NVKN
Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
NVKNF
Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie
NVM
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
NVMB
Nederlandse Vereniging voor Matrix Biologie
NVMM
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
NVMO
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
NVN
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
NVN
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
NVNG
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
NVOG
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
NVOMG
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Orthomanuele Geneeskunde
NVP
Nederlandse Vereniging voor Parasitologie
NVPC
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
NVR
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
NVRB
Nederlandse Vereniging voor Radiobiologie
NVRO
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
NVSHA
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
NVT
Nederlandse Vereniging voor Toxicologie
NVTG
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde
NVTH
Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase
NVvA
Nederlandse Vereniging voor Allergologie
NVvC
Nederlandse Vereniging voor Celbiologie
NVVC
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
NVVG
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
NVVH
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
NVvH
Nederlandse Vereniging voor Hematologie
NVVI
Nederlandse Vereniging voor Immunologie
NVvK
Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde
NVvN
Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen
NVvP
Nederlandse Vereniging voor Pathologie
NVVP
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
NVvR
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
NVVR
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
NVZA
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Verenso
Specialisten Ouderengeneeskunde
VFG
Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde
VKGN
Vereniging voor Klinische Genetica Nederland
VKJP
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
VMBI
Vereniging voor Informatieverwerking in de Zorg
VMWO
Vereniging van Medisch Wetenschappelijke Onderzoekers
VNVA
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
VSG
Vereniging voor Sportgeneeskunde
VvBBMT
Vereniging voor Biofysica & Biomedische Technologie
VvBN
Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland
VVE
Vereniging voor Epidemiologie
VVF
Vereniging voor Fertiliteitsartsen
VVI
Vereniging voor Infectieziekten